mamut

Visma Mamut

Mamut är ett kompetent och bra affärssystem som passar små till mellanstora företag och vi har hjälpt många företag växa genom att nyttja Mamut och integrerade system. Mamut har under många år därför varit vår favorit i affärssystemsvärlden.

Men med åren har ny teknik gjort framsteg och Mamut har inte riktigt hängt med och utvecklas inte heller längre. Om man inte redan har det är det därför dags att se över alternativen för att byta ut Mamut.

Det svåra för företag som använder Mamut idag är att hitta en bra ersättare. Affärssystemsmarknaden är både stor och komplex att sätta sig in i. Vilka system finns, vilka passar oss och vilka förbättringar/uppoffringar får vi göra med funktionaliteten? Frågorna blir många och svaren svåra att hitta.

Vi på HC har med vår långa erfarenhet av att jobba i Mamut, och nu på senare tid byta ut det, hittat de bästa alternativen. Det är två alternativ med kombinationer av fyra system.

 • Vårt eget system HC Order tillsammans med ett mindre bokföringssystem (Visma eEkonomi eller Fortnox)
 • Microsoft Dynamics 365 Business Central

HC Order är vårt egenbyggda system som till en början skapades för att enklare hantera ordrar för resande säljare men efter kunders önskemål över tid blivit en helhetslösning för hela organisationen förutom för just bokföring/ekonomi, där det är så pass enkelt och billigt att använda andra leverantörer som fokuserar just på det.

En del företag har dock ytterligare behov som vi inte täcker med HC Order och eEkonomi/Fortnox och då använder vi Microsoft Dynamics 365 Business Central, vilket är ett amerikanskt system utvecklat av Microsoft och finns i näst intill hela världen. Det är ett större system som är mer anpassningsbart till företagens rutiner och arbetssätt och har stöd för en mer komplex företagsstruktur som de mindre bokföringssystemen inte hanterar.

Så länge det inte är helt självklara funktionsbegränsningar som gör att man väljer det större Business Central så görs valet mer efter företages strategi och prioriteringar. Skillnaden mellan Visma eEkonomi och Fortnox är mindre och de båda funkar till de flesta företagen.


Här nedan är ett urval av för och nackdelar med de olika alternativen:

HC Order med Visma eEkonomi/Fortnox

Fördelar
 • Kostnadseffektivt
 • Helintegrerat
 • Svensk leverantör = snabb på förändringar med svenska lagar och regler
 • Integrerad bankkoppling
 • HC äger HC Order och kan göra vilka anpassningar som helst i systemet efter önskemål
 • Snabbt att lära sig och enkelt att jobba i
Nackdelar
 • Små möjligheter till anpassningar i eEkonomi/Fortnox
 • Gjort för mindre bolag
 • Ingen hantering av utländskt bolag/redovisning
 • Fasta arbetssätt och rutiner

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Fördelar
 • Dynamiskt - Går att anpassa efter användarnas arbetssätt och önskemål
 • Tätt integrerat med MS Office
 • Efter rätt uppsätt är det enkelt för användarna att använda
 • Byggt för att kunna hantera bolag i flera länder
 • Hanterar avancerad ekonomisk struktur
 • Stor och stabil leverantör med “oändliga” resurser
 • Avancerad funktionalitet
Nackdelar
 • Relativt hög kostnad att komma igång
 • I och med komplexiteten är det svårt för en enskild person att sätta sig in i hela systemet
 • Moment som inte går att automatisera kräver mycket klick i systemet
 • Det som inte går att göra i systemet kräver önskemål till Microsoft
 • Bankkoppling och leverantörsfaktura-inläsning genom tredje part

Så här går ett systembyte till:

 • 1. Kravställning
  Går igenom arbetssätt och önskemål på förbättringar
 • 2. Uppsätt
  Sätter upp grunderna i systemen och för över historisk data från Mamut
 • 3. Genomgång
  Går igenom den första uppsättningen för att göra anpassningar efter nya arbetssätt
 • 4. Implementation
  Sätter upp systemen efter de olika arbetssätten och skapar guider
 • 5. Utbildning
  Utbildar i rutiner och nya arbetssätt
 • 6. Lansering
  Vi gör sista test och går sedan live
 • 7. Samarbete
  Kontinuerlig kontakt för att utvecklas

mamut