Ordrar

Ordertyper

Arbeta med flera ordertyper så som Offerter, Försäljningsordrar, Rest och Fakturor.

Orderstatusar

Till varje ordertyp kan du koppla egna orderstatusar. Håll koll på obehandlade, packade eller fakturerade. Antalet statusar är obegränsat.

Historik

Håll koll på dina ordrar genom hela flödet, men full historik på varje order har du varje statusbyte och loggar sparat.

Orderdokument

Skapa unika orderdokument för bl.a. fakturor, orderbekräftesler, returer och följesedlar.

Inköp

Hantera både ut och inleveranser, direkt i HC Order eller i Packen.


Kunder

Kunduppgifter

Fyll endast i kundens uppgifter en gång. Alla uppgifter, prislista, betal- och fraktsätt följer automatiskt med när du skapar en ny order.

CRM säljstöd

Information kommer snart!

Orderhistorik

Med fullständig orderhistorik på varje kund har du koll på alla tidigare ordrar och kan enkelt göra analyser för merförsäljning.

Kundstatus

Arbeta med kundstatusar för att få full kontroll över dina kunder. Arbeta med prospekt, leads och lost sales.

Kundreskontra

I kundreskontran får du en enkel översikt på utgående fakturor, in- och utbetalningar och skickade påminnelser.

Kundunika prislistor

Skapa prislistor för en kundgrupp eller unik kund för att ge unika priser och rabatter.

Kontaktpersoner & kopplingar

Koppla kontaktpersoner till dina kunder för att få all kontaktinformation tillgänglig direkt på kunden.


Fakturering

Egna fakturamallar

Skapa egna fakturamallar och vi designar dem hur du vill ha dem.

Påminnelser

Skicka ut påminnelser med ett knapptryck på order, det registrerar i historiken och du har ett unik orderdokument.

Reskontra & registering

Registerna in- och utbetalning smidigt i vår reskontra eller gör det direkt på din order.